Tynki

Wykonujemy tynki cementowo-wapienne oraz gipsowe. Zawsze odpowiednio dla danego podłoża.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki cementowe
Tynki cementowe
Tynki cementowe

Tynki cementowo-wapienne jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa wymagają umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych. Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów wysoką jakość ścian i sufitów użytkowanych pomieszczeń.

Gotowe, przygotowane fabrycznie tynki cementowo-wapienne nowej generacji są zazwyczaj tak zaprojektowane, aby tynkarze mogli wykonywać przy zachowaniu standardów toku technologicznego bardzo równą i gładką powierzchnię odpowiadającą wymaganiom wymagających klientów. Dotychczasowa praktyka budowlana potwierdza, że starannie wykonany tynk cementowo-wapienny nie wymaga dodatkowego szpachlowania, a po wyschnięciu można go bezpośrednio malować zgodnie z zaleceniami producenta danej farby.

Etapy naszej pracy

1

Ocena podłoża

Zaczynamy od starannej oceny podłoża, które powinno być: równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, równomiernie chłonne, dojrzałe i suche, wolne od zanieczyszczeń wolne od wykwitów, o temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza .Jest koniecznością technologiczną spełnienie w/w wymagań, aby przystąpić do planowanych prac tynkarskich. Wszelkie uproszczenia lub tzw. oszczędnościowe skróty wykonawcze, mogą przynieść negatywne efekty nie tylko w czasie obróbki tynku, ale też jego jakości, a nawet późniejszego użytkowania.

2

Przygotowanie podłoża

W ramach przygotowania podłoża, gruntujemy szczególnie bardzo chłonne podłoża (betony komórkowe, siporex) preparatem gruntującym. Preparaty te wyrównują chłonność podłoży, eliminują nadmierne odciąganie z narzuconej zaprawy tynkarskiej wody zarobowej, która jest niezbędna do przebiegu procesu fizykochemicznego zaprawy tj. hydratacji składników, wiązania i twardnienia tynku.

3

Gruntowanie

Gruntowanie zalecamy też przy renowacji starych podłoży po skuciu starego tynku i starannym wyczyszczeniu podłoża. Alternatywą może być wyczyszczenie (odkurzenie) podłoża i staranne spłukanie podłoża strumieniem czystej wody. O wyborze technologii winien zadecydować doświadczony wykonawca, który udziela gwarancji na właściwą jakość i trwałość wykonanych tynków.

4

Warstwa cementowa

Następnie warstwa cementowa o grubości 3–4 mm wykonana 2–3 dni wcześniej jako warstwa łączna (od lat znana jako popularny „szpryc”) jest konieczna praktycznie na wszystkie podłoża. To jest warstwa, która decyduje o dobrej przyczepności i stabilności warstwy tynku.

5

Zaprawa tynkarska

Dalej warstwa zaprawy tynkarskiej o gęsto plastycznej konsystencji w grubości warstwy 5–30 mm. Przy wyższych temperaturach w okresie wiosenno-letnim jest możliwy cykl narzutu i obróbki jednodniowy tj. narzut w godzinach porannych i wyrównanie łatą H, a w godzinach popołudniowych wyrównanie łatą T (skrobanie), nawilżenie i zacieranie (gładzenie powierzchni). Powierzchnia tynku winna być dostatecznie związana – utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie wyrywała się, a skrobała umożliwiając uzyskanie jednakowej równej powierzchni gotowej do końcowej obróbki.

6

Pielęgnacja tynku

Tynk cementowo-wapienny, szczególnie drobnoziarnisty ze względu na swój skład recepturowy jest dużo więcej narażony na skurcze liniowe w czasie szybkiego wysychania niż tynki gipsowe. Zatem wymaga też dużo więcej dbałości w czasie wysychania. Bardzo destrukcyjnie wpływają na świeży tynk przeciągi, mała wilgotność i nasłonecznienie. Zaleca się utrzymywanie przez kilkanaście dni podwyższonej wilgotności wytynkowanych pomieszczeń, a najlepsze jest codzienne nawilżanie powierzchni tynku rozproszoną mgiełką wodną przy zamkniętych otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych.

7

Wentylacja pomieszczeń

Następnie bardzo łagodna wentylacja pomieszczeń, bez nasłonecznienia i przeciągów (przyjazne jest wolne i długie wysychanie tynków cementowo-wapiennych w okresie do 28 dni).

8

Końcowe wykańczanie

Końcowe wykańczanie powierzchni tynków (malowanie, tapetowanie itp.) możemy wykonywać po osiągnięciu wilgotności nieprzekraczającej 1%.

Tynki gipsowe

Najkorzystniejszy na prace tynkarskie jest okres od wiosny do jesieni. Prace można rozpocząć dopiero po trzech-czterech miesiącach od zakończenia budowy domu. Ściany muszą osiąść. Szczególny przypadek stanowią podłoża z betonu. Nie powinny być wykańczane tynkiem gipsowym, jeżeli od ich wykonania nie minęły jeszcze dwa miesiące. Tynkarzy możemy wzywać dopiero wtedy, gdy zakończone są wstępne prace instalacyjne – rozprowadzono przewody i zrobiono przyłącza. Powinny być już wstawione drzwi zewnętrzne, okna oraz ościeżnice drzwi wewnętrznych. Wiosną i jesienią we wnętrzach powinno już działać ogrzewanie.

Tynki gipsowe można układać wyłącznie wewnątrz domu. Nadają się one na wszystkie podłoża, pod warunkiem że mają one wystarczającą nośność. Wiele osób zadaje sobie pewnie pytanie, czy tynk gipsowy może być układany również w łazience. Tak, o ile wilgotność powietrza nie będzie tam przekraczała 70% i nie będzie się utrzymywać ciągle. Tynk gipsowy chłonie wilgoć, ale też szybko ją oddaje, gdy powietrze staje się bardziej suche. Działa więc jak bufor. Tynki gipsowe nie powinny być natomiast stosowane w miejscach, gdzie będą nieustannie narażone na uszkodzenia mechaniczne – w garażach, warsztatach itp. Tu lepiej sięgnąć po mniej atrakcyjny wizualnie, ale trwalszy tynk cementowo - wapienny.

Tynki gipsowe
Tynki gipsowe
Tynki gipsowe

Dlaczego tynki gipsowe?

  • łatwe do układania,
  • ich powierzchnia jest bardzo gładka,
  • są białe, jeśli będziemy malować jasną farbą, jej zużycie będzie mniejsze,
  • mają dobrą izolacyjność termiczną,
  • są zdrowe- potrafią regulować poziom wilgotności pomieszczeń, poprawiając mikroklimat we wnętrzach,
  • nie hamują przepływu pary wodnej przez ściany,
  • nadają się do dekoracyjnego fakturowania.
tynki